😶‍🌫️ อาบ ทา เช็ด ฉีด .. 4 สเต็ปอาวุธลับดับร้อน! 😶‍🌫️

1️⃣ อาบด้วย “เจลอาบน้ำ” ตรางู เพื่อปลุกผิวให้ตื่นด้วยความเย็นสดชื่น
2️⃣ ทาด้วย “แป้งเย็น” ตรางู เพื่อเพิ่มความเย็นให้ติดผิวตลอดวัน
3️⃣ เช็คด้วย “ทิชชู่เย็น” ตรางู เพื่อทำความสะอาดผิวระหว่างวัน
4️⃣ ฉีดด้วย “คูลลิ่ง มิสท์” เพื่อเพิ่มความเย็นให้เป็นสองเท่า

อาวุธลับดับร้อนด้วย “ตรางู” กับ 4 สเต็ปเพิ่มความเย็นได้ตลอดวัน มีอาวุธดี ก็ทำให้อารมณ์ดี๊ย์แน่นอน!

#SnakeBrand #อาวุธลับดับร้อน #เย็นทุกที่ที่มีตรางู #แชร์ให้ทั่วว่าเราคูล