📸🎒 เที่ยวอย่าง COOL .. ทริปยั่งยืน! 🧳👓​

การเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อการเที่ยวปี 2567 โดยทำให้คนวางแผนทริปแบบยั่งยืนมากขึ้น นั่นคือนำการท่องเที่ยวผสมกับการดำเนินชีวิตประจำวันในพื้นที่ท้องถิ่นที่สร้างผลเชิงบวกต่อชุมชนและสังคม เช่น ทดลองใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชน, เลือกที่พักที่มีนวัตกรรมความยั่งยืนหรือตกแต่งด้วยพื้นที่สีเขียว ทดแทนการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคาดว่าการเที่ยวแบบนี่จะเป็นกระแสไม่น้อย .. เที่ยวอย่าง COOL สมแล้วที่เป็น “ตรางู” ผู้รักษ์โลก! ​

หาซื้อได้ที่ : Tops, The Mall, Big C, Lotus, Watsons, Boots, Tsuruha, Foodland และร้านค้าใกล้บ้านคุณ​
📍 หรือสั่งออนไลน์ได้ที่ 7-Eleven ALL ONLINE​
– คูลลิ่ง มิสท์ ตรางู สูตรเย็น คลาสสิค https://bit.ly/44emocY
– คูลลิ่ง มิสท์ ตรางู สูตรเย็น รีแล็กซิ่ง https://bit.ly/3YBKQ6U ​

#SnakeBrand #แชร์ให้ทั่วว่าเราคูล​
#ผิวคลีนอารมณ์คูล #เจลอาบน้ำตรางูเพื่อสุขภาพผิว #หอมเย็นผ่อนคลายสบายผิวใช้ได้ทั้งปี