แป้งเย็นตรางูมีจำหน่ายแล้วในประเทศอังกฤษ

แป้งเย็นตรางูมีจำหน่ายแล้วในประเทศอังกฤษ เริ่มจำหน่ายเดือนมิ.ย.2561