COOL TIPS & TRICKS
ALL COOL WORD OF MOUTH
COOL WORD OF MOUTH

ทำไม? ต้อง ตรางู

เพราะ งู เป็นสัญลักษณ์ของ โรคภัยไข้เจ็บ ส่วน ลูกศรที่ปักบนหัวงู ก็หมายความถึง การกำจัดหรือฆ่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นๆ